Naša politika privatnosti ukratko

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrijebiti Vaše lične podatke. Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, osim ukoliko se to od nas bude zahtijevalo zakonom. Nećemo Vam nikada slati emailove za koje se niste samovoljno prijavili, osim u slučaju veoma važnih obavještenja o promjenama. Pobrinućemo se da se uvijek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate emailove sa naše web platforme.

Naša politika privatnosti detaljnije

Politika privatnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika stranica naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa nama, usklađene su sa zakonima Evropske unije (Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions (Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), kao i zakonima koji važe u svakoj od država istočne i centralne Evrope. Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od Vas prikupljamo kada posjetite web platformu.

Sakupljanje i korištenje ličnih podataka

Ličnim podacima se smatraju oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa ili email. Ne prikupljamo lične podatke bez Vaše dozvole, tj. ukoliko Vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod.

Upotreba i tajnost ličnih podataka

Vaše lične podatke ćemo koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web platforme, kako bi Vam dala pristup posebnim informacijama, ili za komunikaciju sa Vama. Nećemo prodati podatke koje posjedujemo trećim licima, niti na tržištu. Naši zaposleni su obavezni da poštuju povjerljivost Vaših podataka i vezani su ugovorom o povjerljivosti podataka (Confidential disclosure agreement – CDA).

Sloboda izbora

Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svjesni da to može značiti da će Vam pristup nekim dijelovima platforme biti uskraćen. Korisnici koji odluče da se odjave od newslettera, to mogu učiniti tako što ćete poslati email na adresu shop@dragstor.ba. Ukoliko se neka od Vaših ličnih informacija promijeni (npr. poštanski broj, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) molimo Vas da nastale izmjene unesete u našu platformu.

Automatski zabilježene informacije (nisu lične informacije)

Kada pristupite našoj web platformi, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj posjeta, prosječno vrijeme koje trošite na platformi, stranice koje otvarate) se automatski bilježe (taj proces nema veze sa registracijom na platformi). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali platformu, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Bezbjednost

Preduzimamo sve mjere kako bi maksimalno osigurali Vaše lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmjena/falsifikovanja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Maloljetnici

Preporučujemo svim roditeljima ili starateljima da djecu uče bezbijednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloljetnici ne bi trebali da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Nikada svjesno nećemo uzimati lične podatke od maloljetnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koji se tiču politike zaštite Vaše privatnosti, ili toga kako se postupa sa Vašim privatnim podacima, molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese shop@dragstor.ba. Po prijemu Vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo Vas obavijestiti – pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od Vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom Vaših posjeta na našem web platformi.

Obavještavanje o promjenama

Svaka novonastala promjena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mjestu koje smatramo odgovarajućim.

Odjavljivanje iz email baze

Zbog specifičnosti poslovnih procesa i tehničkih ograničenja moguće je da ćete dobiti email s marketinškim ponudama i drugim sadržajima u roku od 15 dana od datuma odjave ili promjene na ovoj stranici (u slučaju da je email već poslat, ili je u procesu slanja). Unaprijed se izvinjavamo i zahvaljujemo na razumijevanju.